برای من سرای بهاراز مغازه‌ای  پر است از ادویه‌های رنگ‌رنگی با بوهای مختلف در شکل‌های گوناگون؛ با مردی خوش‌رو و خوش‌برخورد که پشت پاچال نشسته است و با لبخند، تک تک سؤال‌های من را درباره خواص ادویه‌ها و کاربردشان پاسخ می‌دهد و حتی مقدار مورد نیاز را هم پیشنهاد می‌دهد که مبادا زیاد یا کم خرید کنم.

۰۹۱۶۹۳۰۴۵۵۱ سیدعلی موسوی